EFOP Projekt

Szeged-Csanádi Egyházmegye Közösségfejlesztése-Kétsoprony-Az egyház és a civilek összefogása a kétsopronyi közösségösszetartás és fejlesztés érdekében

EFOP-1.3.7-17-2017-00038

Fő kedvezményezett: Szent István Király Plébánia

Konzorciumi partner: Guzsalyas Képzőművészeti Alapítvány

Támogatási időszak: 2018.03.01. – 2021.05.29

Támogatás intenzitás: 100%

Támogatási összeg: 49.994.960.- Ft

A 2018.03.01. és 2021.05.29 között megvalósuló projekt során a társadalmi együttműködés erősítését, a hátránykompenzáció megvalósulását, a társadalmi esélyteremtés biztosítását célzó szolgáltatások eredményességének és hozzáférhetőségének javítását jelenlegi esélyteremtő, fejlesztő, szociális, közösségi és felárkoztató feladatai mellett a Projektben vállalt tevékenységek megvalósítását tervezi a két szervezet.

A projekt során előtérbe kerül:

 • A helyi hátrányos helyzetű csoportok és a többségi társadalomban élők közötti együttműködések dinamizálása, érzékenyítés, szemléletformálás.
 • Szociokulturális hátrányok csökkentése, leszakadó rétegek megsegítése.
 • Csoportos felzárkóztató programok tartása készségeik, képességeik fejlesztése érdekében.
 • Közösségfejlesztő célú programok biztosítása a szabad idő hasznos eltöltése, a közösségbe tartozás erősítése és új közösségek kialakítása érdekében.
 • Meglévő hátránykomenzációs tevékenység magasabb színvonalú, szélesebb köröket érintő bevonásával, új tevékenységek elindításával.

Példák a teljeség igénye nélkül a projektben megvalósuló programjainkra:

 • Családi délutánok
 • Nagyböjti lelkigyakorlat
 • Katolikus Iskolák focikupája
 • Jutalomkirándulás
 • Hittan tábor
 • Egyházközösségi nap, búcsú
 • Mikulás nap
 • Karácsonyi koncert
 • Karitasz tevékenység
 • Adventi, húsvéti játszóházak
 • Úszótanfolyam
 • Gitár szakkör